הבית > התערוכה > תוכן
כאשר יש צורך להחליפו
Dec 31, 2016

כאשר הגלגלים בעת טחינת ללבוש הוראות, לא ימשיך, להחליף צמיגים.

כאשר מתרחש שבר כאשר כבל צמיג, בולטות או צמיג בתיל ואת חוט חשוף, עליך מיד להפסיק להשתמש.

כאשר הצמיג שירות החיים יותר מדי זמן (מעל שלוש שנים), ולא יכול להמשיך להשתמש בו.

צמיגים בשימוש חצי שנה או שנה כל 5000 ק מ