הבית > התערוכה > תוכן
מָקוֹם מִפגָשׁ
Jan 19, 2017
טוקיו
מערב 1 הול (כ 8,800 מ"ר),
מערב 2 הול (כ 8,800 מ"ר),
אטריום,
שטח תצוגה חיצוני (13,000 מ"ר)