הבית > התערוכה > תוכן
צמיג לשדרג מה הם היתרונות?
Dec 31, 2016

ספורט ביצועים

שיפור יציבות טיפול מהיר.

מפנה בביצועים

צמיג דפורמציה בתורו מופחת.

ביצועי בלימה

הבלמים ההוראה תבוצע במהירות רבה יותר.

שדרוג היופי

משודרג יותר מגניב אופנה אפקטים חזותיים