הבית > התערוכה > תוכן
ההגה לנענע ולעשות סטיית במהירות גבוהה?
Dec 31, 2016

דפיקות חדות היגוי לגלגל על הכביש הרגיל, נובע הצמיג דינמי האיזון פרמטרים לא הותאם כהלכה, התאמת את האיזון, צמיג לחץ נורמלי סטייה כאשר. זה סוכנות חריג, הבוהן, התאמת זווית בשל פסול, לא צמיג כשל, ארבעה גלגל המערך ניתן לפתור