הבית > התערוכה > תוכן
אקו-נהיגה טיפים
Dec 31, 2016

אנחנו חיים ללא רכב, המכונית היא שותף הכרחי בחיים. ? אז, על מנת להגן על הסביבה, ומה לנו לשים לב ברכב? אסטרטגיה לספק לך לסכם את הטיפים 10 אקו נהיגה, מנהלי התקן צריך להיות מודע של סיכון זה.

10 טיפים נהיגה אקולוגית

שימו לב החניה

להפחית את הרכב

בדוק לחץ צמיגים

באמצעות תעבורת מידע

חימום נאות

להימנע והמטוסים עומדים מיותרים

מיזוג אוויר פחות

המצערת שחרור מוקדם

נסה להפחית את מספר התאוצה ולבלום

המגע העדין על המאיץ מתחיל