הבית > התערוכה > תוכן
על הצמיג בלחץ צריך לשים לב?
Dec 31, 2016

כאשר הצמיג הרגיל כדי למטב את הביצועים, עליך לאמוד את הלחץ בצמיג על בסיס קבוע.

כאשר הלחץ בצמיג הוא נמוך מדי.....

בצור מתגלגל ההתנגדות, אובדן אנרגיה מוביל לצריכת דלק מוגברת.

תמיכה העומס של הרכב ובקרת ביצועים.

Non-נורמלית ללבוש של הצמיגים, לקצר את חיי הצמיג.

הסיכון תאונה.

כאשר הלחץ בצמיג הוא גבוה מדי.....

מיקרו מדרכה יהיו גם תחושה ייחודית של בליטות

מאוד רגישים NSIs.

מפחית את איזור המגע של הצמיג, את פני השטח של הכביש, הגדלת מרחק הבלימה, להוות סיכון אבטחה